VCCN Cleanroom gedrag cursus

Cleanroom Schoonmaak Cursus (CSC)  **NIEUW**
De Cleanroom Schoonmaak Cursus bevat praktische informatie voor het uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden in een cleanroom door professionele schoonmakers volgens een cleanroom reinigingsprogramma. Naast een theoretische toelichten zijn er praktische demonstraties en oefeningen omtrent de systematische uitvoeren van oppervlaktereiniging van grote en kleine oppervlakken. Tevens worden de manieren om het resultaat te evalueren behandeld.

 
Cleanroom Gedrag Cursus (CGC)
De Cleanroom GedragCursus is een voorwaarde voor iedereen die incidenteel of intensief te maken heeft of gaat krijgen met het verblijf of werken in een cleanroom. Deze cursus is tevens voor alle (intensieve) cleanroomgebruikers een belangrijke opfriscursus en toetst de opgedane kennis en vaardigheden, zodat aan de voorwaarden voor een optimaal gedrag in de cleanroom wordt voldaan.
 
OPFRISCURCUS Cleanroom Gedrag Cursus (nieuw)
Inzichten en technieken die van toepassing zijn binnen cleanrooms zijn doorlopend aan verandering onderhevig. Voor personen die de Cleanroom Gedrag Cursus hebben gevolgd en al in bezit zijn van de CleanroomPas® heeft VCCN de opfriscursus CGC ontwikkeld.
Meer informatie klik op deze link
 
Opleiding Cleanroom Technology (CTE)
Cleanroom Technology is een multidisciplinair vakgebied waarin alle facetten van schoon werken, stof- en kiemarme ruimten en het voorkomen van ongewenste contaminatie samenkomen. Met de avondopleiding Cleanroom Technology bieden VCCN en Next Generation Cleanroom een complete opleiding over cleanroom technologie en de toepassing hiervan in cleanrooms.
Het doel van deze opleiding is dat de student cleanroom technologie kan combineren met zijn beroepsopleiding, zoals engineering, productie, bedrijfskunde, facility management, life sciences etc. en kan toepassen op verschillende aspecten van de cleanroom.
Meer informatie klik op deze link

Cleanroom Reiniging Cursus (CRC)
De vaktechnische Cleanroom ReinigingCursus (CRC) is bedoeld voor de ontwerpers en leidinggevenden (inclusief uitvoerend leidinggevenden) reiniging cleanrooms, stofarme ruimten of andere speciale ruimten. De cursist zal in deze kadercursus bewust gemaakt worden van de impact van de reiniging van de ruimte voor de processen en producten waarvoor de speciale ruimte is opgezet. In deze cursus is het leren kiezen en beoordelen van reinigingstechnieken en het opstellen van reinigingsschema’s de hoofddoelstelling.
 
Cleanroom Techniek Cursus (CTC)
De Cleanroom TechniekCursus is bedoeld voor een ieder die een cleanroom gaat opzetten: ontwerpers, bouwers en toekomstige gebruikers. De Cleanroom TechniekCursus leert de deelnemer een compleet ‘Programma van Eisen’ op te stellen voor een cleanroom.
Het unieke van de VCCN Cleanroom Techniek cursus is dat deze aan alle genoemde doelgroepen tegelijk wordt gegeven. Dit betekent dat men tijdens de cursus al kennis kan maken met de verschillende partijen, die ook bij de realisatie van een cleanroom project aan bod komen.
 
Opleiding Ontwerpen voor Reiniging (CPRo)  **NIEUW**
De reiniging van producten kan plaats hebben voorafgaand aan het binnenbrengen in de cleanroom of voorafgaand aan het inpakken van het eindproduct etc. Specifiek voor het onderwerp productreiniging heeft VCCN een cursus ontwikkeld met drie aparte modulen, namelijk:
1. Basistheorie (CPRb)
2. Praktijk (CPRp)
3. Ontwerpen voor reiniging (CPRo)
Als eerste zal de module ONTWERPEN VOOR REINIGING (CPRo) worden gehouden.
Meer informatie klik op deze link

Operatiekamer Gedrag Cursus (OKG)
Deze nieuwe cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers van operatie-afdelingen in ziekenhuizen. De inhoud richt zich op het gedrag en de discipline van de medewerker ter preventie van luchtgedragen contaminaties.
In de cursus wordt ingegaan op de bronnen van deeltjes en micro-organismen, de preventie van het genereren en verspreiden van deze deeltjes door gedrag en kleding alsmede het verantwoord omgaan met de luchtstromingen en luchtdrukken waarmee een moderne operatiekamer is uitgerust om de preventie optimaal te maken.