Wat zijn detergenten? - 5.0 out of 5 based on 51 votes

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Een detergent is een chemische stof die wordt gebruikt voor het schoonmaken van oppervlakken en de toerusting in een cleanroom. Een detergent moet ongewenste stoffen als vuil of vlekken, die een voedingsbodem kunnen vormen voor micro-organismen, verwijderen. De meeste detergenten dringen door in het vuil en verminderen de oppervlaktespanning (oppervlakte-actieve stoffen).

oppervlaktespanning

Hiernaast is een foto te zien van een paar druppels water, zonder detergent, op mijn laptop. Water, H2O bestaat uit een negatief geladen zuurstofatoom en twee positief geladen waterstofatomen. Ze vormen een covalente binding die erg sterk is. De belangrijkste eigenschap van water is dat watermoleculen aan elkaar kunnen plakken. Het waterstofatoom wordt aangetrokken door het zuurstofatoom van een ander watermolecuul. Deze interactie wordt een waterstofbrug genoemd.

Om terug te komen op de detergenten; een detergent maakt een vloeistof als water dunner/wateriger. Hierdoor dringt het ook beter door in vuil en vlekken. Oppervlakte-actieve stoffen zijn schizofrene moleculen. Moleculen die schizofreen zijn bestaan uit een kop en een staart, waarbij de kop geladen is en de staart niet. De kop wil met water (water is een oplosmiddel) interacteren, de staart wil dat niet. Dan zouden er twee mogelijkheden zijn. De kop wint en het molecuul lost op in water, of de staart wint en het molecuul scheidt zich af. Het grappige is dat geen van beide optreedt.

Oppervlakte-actieve stoffen verwijderen deeltjes van oppervlakken door hun capillaire werking of electrostatische krachten. Veel oppervlakte-actieve stoffen hebben verschillend geladen ionen, die er voor zorgen dat micro-organismen elkaar gaan afstoten. Deze afstoting zorgt ervoor dat micro-organismen zich distantiëren van het oppervlak en daarmee vrijkomen in het detergent. De spoelende werking van het detergent zorgt ervoor dat micro-organismen worden verwijderd. De weinige micro-organismen die nog achter blijven kunnen vervolgens met een desinfectiemiddel worden afgedoodt. Het is relatief eenvoudig om micro-organismen in planktonische staat (planktonisch is zwevend in het water) af te doden in vergelijking met micro-organismen in sessiele staat (sessiel is een organisme dat zich niet voort kan bewegen en vastzit op een oppervlak)